Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Jsme registrováni pro recyklaci měničů a baterií u společnosti REMA.